Zatrzymać globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie jest zjawiskiem, które zachodzi w całym świecie, w wyniku wzrostu poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, co prowadzi do wzrostu temperatury. Przyczyną tego jest nadmierne spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Stosowanie paliw kopalnych powoduje wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu temperatury.  

Alternatywne źródła energii (OZE) w postaci energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i powstrzymania globalnego ocieplenia.  

Te źródła energii wykorzystują naturalne zasoby słońca, wiatru i ciepła ziemi, aby zapewnić zrównoważone i czyste źródło energii. OZE są odnawialne i nie wytwarzają emisji szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla. Pozwalają one również zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, co w konsekwencji może pomóc w powstrzymaniu globalnego ocieplenia. 

Zmiany konieczne do 2050 roku

Uniknięcie katastrofalnych zmian klimatycznych wymaga od państw UE osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE, aby to osiągnąć, państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii z odnawialnych źródeł energii, zarówno w całkowitym zużyciu energii, jak i w sektorze transportowym.  

Jednak w Polsce, pomimo wyższej produkcji energii z OZE z roku na rok, głównym źródłem energii są nadal konwencjonalne źródła. Aby spełnić unijne cele energetyczne, państwa muszą dokonać radykalnych zmian w myśleniu o energetyce. Oczywiście odbywać się to będzie w oparciu o aktualną wiedzę techniczną i postęp naukowy. Przykładem na to może być skandynawski sektor OZE, który pokrywa większość zapotrzebowania na energię. 

Odnawialne źródła energii są praktycznie niewyczerpalne, ponieważ ich zasoby uzupełniają się w sposób naturalny, w szybkim czasie. Do takich źródeł energii należą: słońce, woda, wiatr, biomasa, biogaz, elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne, elektrownie geotermalne, spalarnie biomasy i biogazownie. Przeciwieństwem odnawialnych źródeł energii są nieodnawialne, takie jak węgiel, gaz ziemny, czy ropa naftowa. 

W Polsce zdecydowana większość energii elektrycznej wciąż  pochodzi z węgla. Zgodnie z celami unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział OZE w finalnej konsumpcji energii dla Polski powinien wynosić do 2030 roku 21%. 

Zostaw komentarz