• +48 577 800 272
  • 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • biuro@viomaxenergia.pl
dotacja

stop smog

Program Gminny  

Stop Smog to program dla osób o szczególnie niskich dochodach, którego założenia opierają się na finansowym wsparciu inwestycji zmierzających do termomodernizacji gospodarstw domowych.

Realizacja tych planów ma w dłuższej perspektywie przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w całym kraju 

 

Kwota dofinansowania Stop Smog 

Można otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji (maksymalnie do 53 tys. zł). 

Dofinansowanie – dla kogo?

Program “Stop Smog” skierowany jest do mniej zamożnych właścicieli nieruchomości, dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, czyli takich, których koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu mieszkańców.  

Jego celem jest pomoc w wykonaniu prac optymalizujących zużycie energii cieplnej, pozwalających na uzyskanie oszczędności.  

Aby móc skorzystać z dofinansowania należy spełnić określone warunki: 

  • dochód z ostatnich 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie może przekraczać 2.189,04 zł brutto (1.865,92 netto) na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym, a w gospodarstwie wieloosobowym 1.563,60 zł brutto (1.332,80 netto) na osobę;  
  • wkładu własny (najczęściej ok. 10 proc. wartości inwestycji) 
  • Złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w wartości przyznanego mu dofinansowania w przypadku złamania zasad programu 
  • Wnioskodawca musi zamieszkiwać nieruchomość i udostępniać ją urzędnikom do kontroli przez okres 5 lat od otrzymania dofinansowania. 

Przeznaczenie programu 

Dofinansowanie mogą otrzymać takie przedsięwzięcia w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, polegające na: 

Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Termomodernizacji

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia, czy Twoja Gmina oferuje aktualnie dotację Stop Smog. 

X