• +48 577 800 272
  • 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • biuro@viomaxenergia.pl
dotacja

Moje Ciepło

Dofinansowanie do Pomp Ciepła  

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych może przyczynić się do redukcji niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów nieefektywnymi źródłami paliw kopalnych, a także do wzrostu udziału OZE w końcowym zużyciu energii oraz do promowania odnawialnych źródeł energii. 

 

Dla kogo? 

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorców końcowych) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (takich, dla których wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021). 

Dofinansowanie – na co dokładnie

Moje Ciepło to dofinansowanie na zakup i montaż nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 
 spółfinansowaniu inwestycji podlega: 

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem; 
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem; 
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. 

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Kwoty dofinansowania 

Dofinansowanie wyniesie do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, w kwocie maksymalnie do 7 tys. w przypadku pomp powietrznych i 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych na jedną współfinansowaną inwestycję.  

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. 

Pompy powietrzne - do 7 tys. PLN

Pompy gruntowe - do 21 tys. PLN

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dotacji – skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w odpowiedzi na każde pytanie. 

X