• +48 577 800 272
  • 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • biuro@viomaxenergia.pl
dotacja

Mój Prąd 5.0

Nabór wniosków do 22.12.2023 !  Polscy konsumenci energii elektrycznej mają szansę na skorzystanie z dotacji w ramach rządowego programu Mój Prąd 5.0  Program ma na celu wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii, wspieranie gospodarstw domowych w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz wspieranie gospodarstw domowych w zakupie ekologicznych źródeł energii.  Program Mój Prąd jest adresowany do osób fizycznych wytwarzających prąd na własne potrzeby. Nie wyklucza on osób, które chciałyby taką instalację sfinansować kredytem. 

Wysokość dotacji

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing lub w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:  

 

  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

do mikroinstalacji PV - do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł

przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z POMPĄ CIEPŁA to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;

do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł

do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł

do kolektorów słonecznych do 3,5 tys. zł

do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł

Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Mój Prąd 5.0

Mój Prąd 5.0 jest doskonałym sposobem na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie wydatków związanych z prądem. Program dostarcza środków finansowych i wsparcia technicznego, które umożliwiają inwestowanie w nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe powinny skorzystać z okazji i wybrać „Mój Prąd”, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dotacji – skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w odpowiedzi na każde pytanie. 

services-004
X