• +48 577 800 272
  • 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • biuro@viomaxenergia.pl
dotacja

Energia Plus

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Nabór do 31 grudnia 2027 roku 

 

Podmioty biznesowe mają istotny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ pobierają duże ilości energii (głównie węglowej), wykorzystują surowce i emitują zanieczyszczenia. Dlatego tak ważne jest wspieranie przedsiębiorstw w realizacji działań proekologicznych.  

Energia Plus to program priorytetowy, którego celem jest “zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.  

 

Dla kogo? 

Dofinansowanie Energia Plus jest skierowane do podmiotów biznesowych, a dokładnie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą, czyli mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa (zarówno osoby fizyczne, wspólnicy, jak i osoby prawne, czy jednostki organizacyjne). 

Cele programu Energia Plus

Program Energia Plus ma na celu wsparcie ekologicznych inicjatyw, takich jak:  

  • ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych (np. poprzez budowę, modernizację lub rozbudowę systemów wykorzystujących technologie bezodpadowe),  
  • ograniczenie lub eliminacja szkodliwej emisji do atmosfery (zgodnie z Dyrektywą MCP), 
  • poprawa jakości powietrza (poprzez ograniczenie emisji ze źródeł spalania paliw),  
  • poprawa efektywności energetycznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii), 
  • wprowadzanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (np. z odnawialnych źródeł energii),  
  • modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczych (zmniejszenie strat w przesyle, likwidacja indywidualnych/zbiorowych źródeł niskiej emisji). 

Kwoty dofinansowania 

Energia Plus 2023 to dofinansowanie, które może przyjąć zarówno formę pożyczki jak i dotacji.

Dotacji w formie POŻYCZKI wynosi maksymalnie od 0,5 mln, aż do 500 mln zł

Wsparcie w formie DOTACJI może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dotacji – skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w odpowiedzi na każde pytanie. 

X