Trudny czas dla rolników

Niestabilności rynku, wzrost cen nawozów oraz jednoczesny kryzys klimatyczny i energetyczny, który powoduje wzrost cen energii elektrycznej i paliw, powoduje coraz większą trudność w prowadzeniu działalności rolniczej. Koszty związane z energią stanowią nieraz nawet prawie połowę całkowitych kosztów prowadzenia działalności. W obliczu tych wyzwań, rolnicy mogą skorzystać z nowej opcji – instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli im obniżyć koszty i przyczynić się do poprawy jakości środowiska.  

Możliwości finansowania

W tym roku rolnicy będą mogli skorzystać z różnych form dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, w tym bezzwrotnych dotacji, korzystnych pożyczek i dopłat do kredytów. Co więcej, możliwa jest też ulga podatkowa w postaci odliczenia 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, które można dokonywać nawet przez 15 lat.  

Na rynku dostępne są również korzystne narzędzia komercyjne, np. kredyt czy leasing fotowoltaiki.  

Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości finansowania fotowoltaiki dla rolników, warto uwzględnić także inne sposoby na poprawę efektywności energetycznej i obniżenie kosztów energii. Przykłady takich działań to termomodernizacja budynków, wymiana źródła ciepła czy optymalizacja procesu produkcyjnego. 

Nowe programy dofinansowania

W bieżącym roku pojawiają się nowe dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników, w tym rozszerzenie programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych o nowy obszar F, zawierający środki na “Zieloną energię w gospodarstwie rolnym”. Oprócz tego, powstanie nowy program dopłat do fotowoltaiki dla rolników “Energia dla Wsi”, z którego będzie można sfinansować zakup i montaż mikroinstalacji PV, magazyn energii, pompy ciepła, systemu zarządzania energią HEMS/EMS, elektrowni wodnych, biogazowni czy turbin wiatrowych. 

Rolnicy mogą również korzystać z dodatkowych programów: 

W związku z powyższym, rolnicy powinni już teraz rozważyć montaż instalacji fotowoltaicznych i skorzystać ze wszystkich dostępnych dofinansowań. 

Zostaw komentarz