• +48 577 800 272
  • 11 Listopada 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • biuro@viomaxenergia.pl
dotacja

Czyste Powietrze

Czas trwania programu: 15 lipca 2022 do 31 grudnia 2027

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

Wysokość dotacji Czyste Powietrze 

Dotacja dla podstawowego poziomu dofinansowania może wynosić do 66 000 zł, dla podwyższonego poziomu dofinansowania do 99 000 zł  oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.  

Dodatkowo dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny bez względu na poziom dofinansowania. 

Możliwość Prefinansowania

Program prefinansowania dotacji umożliwia beneficjentom szybki dostęp do zaliczki w wysokości do 50% wysokości dotacji. Dofinansowanie będzie wypłacane na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (wykonawca musi działać przynajmniej rok na rynku usług budowlanych, albo zrealizować pięć inwestycji w programie priorytetowym Czyste Powietrze).  

Aby otrzymać wypłatę zaliczki, warunkiem koniecznym jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą zgodnej z zapisami programu. Maksymalnie będzie można zawrzeć umowę z trzema wykonawcami.  

Całe przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane w okresie 18 miesięcy, a ocena wniosków następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą dotacji – skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w odpowiedzi na każde pytanie. 

X